Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Memoárok

 

dove.gif 

 ,,Ezen részlegben olvashatók azok a rövidebb-hosszabb értékes gondolatok, melyek benne élnek mindennapjaimban, s táplálnak, ha esetlegesen lejtő csúcsán állva - vonz magához a mély... Manapság, ha kezembe kerül egy érdemes könyv vagy napról napra A KÖNYV, nem haladhat a szemem úgy a sorok között, hogy amit fontosnak tartok; ne tenném ,,magamévá". Akadnak karcolatok amelyek megosztják a közvéleményt, amelyek temérdek kérdést vetnek fel az olvasóban, amelyek nem mindenkinek jelentenek oly sokat, mint nekem. De bízvást hiszem; sokak meríthetnek ezen sorokból testi-lelki fejlődésük számára. Számomra ezek az idézetek hanyagolhatatlanok és halhatatlanok. Örökérvényű színigaz bölcseletek a Tiszteletreméltóaktól és a -Legfőbbtől-. T.I." 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

,,A harag például távolságtartást és rosszindulatot szül. Ha ezt kizárólag fizikai tapasztalás útján tanuljuk meg, tíz, ötven vagy akár százötven esetben kell megtapasztalnunk a távolságtartást és a rosszindulatot, míg rájövünk, hogy ezt a nem kívánt következményt saját haragunk váltja ki, a rosszindulat és távolságtartás szándéka, nem pedig egyes, alkalomszerű cselekedeteink." 

(Gary Zukav) 

 

,,Aki erőszakban vesz részt, mélyen sebzett, mert az egészséges és kiegyensúlyozott lélek képtelen arra, hogy bárkinek ártson." 

(Gary Zukav) 

 

 ,,A haragvó személyiség kellemetlen, sőt tragikus eseményeket idézhet elő, míg szembe nem néz indulataival, és le nem rombolja ezt a gátat, amely elzárta az utat az együttérzés és a szeretet, a lélek felé. Ugyanez igaz a mohó, az önző, a manipulatív és minden hasonló személyiségre." 

(Gary Zukav) 

 

,,Ha az ember érzelmei gátoltak, és nem ismeri fel vagy nem képes felismerni mit érez, vagy ő maga zárta olyan eredményesen gátak közé érzéseit, hogy teljesen érzéketlenné vált, akkor negatív személyiséggé válik, és testét is megbetegíti majd. Ha azonban tisztán tartjuk érzelmeinket, az érzelmi negativitás nem tud belénk költözni, és egyre könnyebbek és könnyebbek leszünk." 

(Gary Zukav) 

 

,,Hajlamaink, adottságaink és beállítódásaink mind szándékainkat tükrözik. Ha haragvóak, támadóak, sértődékenyek és bosszúállóak vagyunk, szándékunk az, hogy távol tartsuk az embereket. Az ember érzelmi skálája két alapvető részre oszlik, ezek: a szeretet és a félelem. A harag, a sértettség és a bosszú egytől egyig a félelem megnyilvánulásai, ahogy a bűntudat, a megbánás, a zavar, a szégyen és a sajnálat is. Ezek fáradtságot, gyengeséget, cselekvésképtelenséget és kimerültséget okoznak. A szeretet viszont: Jókedvet, sugárzást, könnyedséget és örömet ad."

(Gary Zukav) 

 

,,Ha úgy döntünk, hogy figyelmünket a többi ember erősségére, erényeire fordítjuk, arra a részre, amelyik a legmagasabbra törekszik, rendszerünkön a megbecsülés, az elfogadás és a szeretet magas áramlatai futnak majd át. Hatásaink azonnal lélektől lélekig sugároznak. Egy építő változás hatékony eszközeivé válunk. Ha szándékunk az, hogy személyiségünkkel lelkünk mellé álljunk, és ha figyelmünket azokra az észlelésekre fordítjuk, amelyek minden egyes helyzetben a legjobbakat keltik bennünk, akkor végre elindultunk a valódi hatalom felé. " 

(Gary Zukav) 

 

,,Ha sikerül felismernünk tudatosságunk erejét - azt, hogy ami úgymond a szemünk mögött van, több erővel bír, mint ami előtte van, akkor megváltoznak belső és külső észleléseink is." 

(Gary Zukav) 

 

,,A test a lélek hangszere. Ha tudjuk, hogy a zongorista beteg, segít-e ebben, ha megjavítjuk a zongoráját? Ami egy hangszerben történik, nemcsak a hangszer állapotától függ, hanem a zenésztől is. Ha a zenész blues-t játszik, vagy repes az örömtől, hangszere hűségesen követi. Még egy felhangolt, megtisztított hangszer sem fog repesni az örömtől, ha a zenész a bánatot vagy a fájdalmat választja. Ha a zenészt hatalmába keríti a fájdalom, a harag vagy a bánat, a hangszer tönkremegy. Néha meg lehet javítani, de ha csak azt javítjuk, még nem gyógyítottuk meg azt, ami tönkretette." 

(Gary Zukav) 

 

,,Ha nem tudjuk szeretni magunkat, nem tudunk szeretni másokat sem, és elviselni sem bírjuk, hogy másokat szeretnek. Ha nem tudunk kedvesek lenni magunkhoz, azt is rosszallással fogadjuk, ha bárki más kedves. Ha nem tudjuk szeretni magunkat, nagyon fájdalmas vállalkozás lesz az, hogy szeretni tudjunk valaki mást - csak egy-egy pillanatnyi jóérzést hoz majd. Mások szeretete és a magunkkal való bánásmód olyan, mint a gyógyszer, amit magunk veszünk be, de mások is gyógyulnak tőle." 

(Gary Zukav) 

 

,,A fizikai test minden baja, minden működészavara és minden betegsége felfogható úgy, hogy testünk különböző pontjain át erőt veszítünk egy külső körülmény vagy tárgy hatására. Erőt vesztünk, amikor dühöngünk az igazságtalanság ellen. Erőt vesztünk, amikor neheztelésből, keserűségből vagy csalódottságból, értéktelenségünk vagy éppen fensőbbségünk érzése miatt eltávolodunk embertársainktól. Erőt vesztünk, amikor vágyódunk valami vagy valaki után, amikor gyászolunk vagy amikor irigykedünk. Mindezek mögött ott a félelem, az a félelem, hogy kiszolgáltatottak vagyunk, hogy nem tudunk meglenni anélkül az ember vagy helyzet nélkül, ami hiányzik, hogy hátrányba kerülünk akkor, ha nem birtokolhatjuk azt, amire irigyek vagyunk. Valahányszor félünk - erőt vesztünk. Ez a hatalom elvesztése." 

(Gary Zukav) 

 

,,A táncolni tudó szív az ártalmatlan szív. Aki nem tud nevetni, nagy terhet cipel." 

(Gary Zukav) 

 

,,A tisztánlátás az a képesség, hogy meglátjuk, miként cselekszik a lélek az anyagi világban. Abból a választásból ered, hogy nem a félelem és kétség útján, hanem a bölcsesség útján tanulunk. A tisztánlátás lehetővé teszi, hogy nem ítélkezve, hanem együttérzéssel forduljunk embertársaink felé. [...] A tisztánlátás annak az észlelése pillanatról pillanatra, hogy minden a teljességért és a tökéletességért van, és minden végső soron, a tanulást szolgálja." 

(Gary Zukav) 

 

,,Aki elérte a valódi hatalmat, szeretetben él. A szeretet a lélek ajándéka. A szeretet az, ami meggyógyítja a személyiséget. Nincs semmi, ami szeretettel nem gyógyítható. Nincsen más, csak a szeretet." 

(Gary Zukav) 

 

,,Milyen érzés, amikor eszünkbe jut lelkünk feladata? 

Amikor utolsó porcikánkig belekapcsolódunk abba, amivel foglalkozunk, amikor tevékenységeink és cselekedeteink örömet adnak és látjuk értelmüket, amikor az, amit teszünk, másokat és magunkat egyaránt szolgál, amikor nem fáradunk el belül, hanem édes megelégedést találunk életünkben és munkánkban - akkor azt tesszük, amit tennünk kell. Az a személyiség, aki lelkének munkájában mélyül el, mindig derűlátó. Nem terheli negativitás. Nem fél. Célt és értelmet talál mindenben. Élvezi maga és mások munkáját. Kiteljesedett és másokat is kiteljesít." 

(Gary Zukav) 

 

,,Oldódjunk bele a jelen pillanatba. Tegyük azt, amit tennünk kell most. Ne aggódjunk azért, amit a jövőnek hívunk, mert nem a mi dolgunk. Ez nem jelenti azt, hogy ne gondoljuk át minden választásunk következményét. A felelősségteljes választás azt jelenti, hogy figyelembe vesszük döntéseink következményét. Azt jelenti, hogy erősen a jelenben teremtünk. Ne veszítsünk erőt olyan gondolatokkal, hogy ,,mi van ha...?" Az efféle kérdések száma úgyis határtalan és végtelen. Tartogassuk erőnket mindig arra a napra, amit épp élünk a Földön és ne vesztegessük arra, hogy irányítani akarjuk a holnapot." 

(Gary Zukav) 

 

,,Az emberi létformától történő hirtelen elszakadás nem megy zökkenők nélkül, még hosszan tartó betegség után sem. A lélek talán ezért is vonakodik elindulni rögtön a halál pillanatában. Van valami szimbolikus érvényű a 3-5 napos gyászidőszakban. A lelkekben nem él morbid kíváncsiság a testük temetésének látványa iránt, mert a szellemvilágban átélt érzelmek különböznek a földiektől. De [...] a lélekentitások értékelik a túlélő barátok és rokonok földi tiszteletadását." 

(Dr. Michael Newton) 

 

,,Akik meghaltak, nem esnek kétségbe a haláluk miatt, mert -tudják-, hogy találkoznak még a szellemvilágban vagy akár egy későbbi életben is azokkal, akiket most otthagytak. A gyászolók a temetésen azonban úgy érzik, hogy a szeretett személyt örökre elveszítették." 

(Dr. Michael Newton) 

 

,,Az érzelmi trauma egy élő embernél oly mértékben elnyomhatja a belső tudatot, hogy képtelen lesz a lélekkel való kommunikációra. Ha egy frissen elszakadt lélek mégis megtalálja a módját, hogy - bármilyen röviden is - vigaszt nyújtson az élőknek, rendszerint elégedetten távozik, és aztán már mielőbb szeretné elhagyni a földi lét síkjait." 

(Dr. Michael Newton) 

 

,,Senki sem hal meg igazán addig, amíg emlékeznek rá a Földön." 

(Ősi bölcselet) 

 

,,A barátom kinyitotta a felesége komódjának a fiókját és egy csomagot húzott ki belőle, ami selyempapírba volt betekerve. 

Ez - mondta - nem egy egyszerű csomag, ez egy fehérnemű. 

Eldobta a papírt, amibe bele volt téve, és figyelmesen nézett a finom selyemre és csipkékre. 

- Akkor vette, amikor először mentünk New Yorkba, 8 vagy 9 éve. Nem használta soha. Egy különleges alkalomra tartogatta. ...Rendben. Azt hiszem ez lesz a legmegfelelőbb alkalom. 

Odament az ágyhoz és odatette a fehérneműt a többi holmihoz, amit a temetésre és a sírhelyre, a koporsó tetejére akart vinni. 

A felesége éppen akkor halt meg. Felém fordult és azt mondta: Semmit ne tartogass egy különleges alkalomra. Minden nap, amit élsz, egy különleges alkalom. 

- Még most is ezekre a szavakra gondolok és arra, hogy mennyire megváltoztatták az életemet. 

Ma már többet olvasok, és kevesebbet takarítok. Leülök a teraszon és csodálom a tájat anélkül, hogy észrevenném a kertben a gazt. 

Több időt töltök a családommal és a barátaimmal, és kevesebb időt dolgozva.

Megértettem, hogy az élet együttes történések élvezése kell, hogy legyen és nem a túlélés. 

Már nem teszek el semmit. Minden kristálypoharamat használom mindennap.

Felveszem az új ruhámat, ha az ABC-be megyek, ha így döntök, és úgy van kedvem. 

Már nem rakom el a legjobb parfümömet különleges alkalmakra, használom mindig, amikor csak akarom. 

A szavak, mint az ,,egy napon..." és a ,,majd legközelebb" kezdenek eltűnni a szótáramból. Helyettük az ,,érdemes megnézni, meghallgatni vagy csinálni most" kifejezéseket használom. 

Nem tudom, mit csinált volna a barátom felesége, ha tudta volna, hogy nem lesz itt holnap, amit mindannyian olyan könnyen veszünk. 

Gondolom, hívta volna a családját vagy a közeli barátait. 

Talán felhívta volna néhány régi barátját bocsánatot kérni, hogy elsimítsa az elmúlt dolgokat. 

Arra gondolok, lehet, hogy elment volna enni valami kínai ételt, ami a kedvence. 

Ezek azok a kicsi meg nem történt dolgok, amiket sajnálnék, ha tudnám, hogy az óráim meg vannak számlálva. 

Bántana, mert elszalasztottam a lehetőségét, hogy lássam a jó barátaimat, akiket majd meg akartam keresni ,,egy napon". 

Bántana, mert nem írtam meg bizonyos leveleket, amiket ,,majd egyik nap" meg akartam írni. 

Bántana és szomorú lennék, mert nem mondtam a testvéreimnek, a gyerekeimnek elég gyakran, mennyire szeretem őket. 

Most próbálok nem késleltetni vagy elrakni semmit, ami nevetést vagy jókedvet adhatna az életünknek. 

Mindennap azt mondom magamnak, hogy ez egy különleges nap. Minden nap, minden óra, minden perc... különleges. 

(Indiai történet)


,,Mihelyt valamit elgondolsz, sikerül az néked, és a te utaidon világosság fénylik." 

(Jób Könyve 22, 28) 

 

"A száj ugyanis a szív bőségéből szól."

(Máté 12,34)

 

 "Ne aggódjatok tehát a holnap miatt, a holnap majd gondoskodik magáról. A mának elég a maga baja."

(Máté 6, 34)


"Nézzétek a mezők liliomait, hogyan nőnek: nem fáradoznak, nem szőnek-fonnak, mégis, mondom nektek, még Salamon sem volt dicsősége teljében úgy felöltözve, mint egy ezek közül."

(Máté 6, 28-29)


"Ugyan ki toldhatja meg életét csak egy könyöknyivel is, ha aggodalmaskodik?"

(Máté 6,27)


"A felülről származó bölcsesség először is tiszta, aztán békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalom tölti el és gazdag termést hoz, nem részrehajló, nem képmutató."

(Jakab 3,17)


"Végül mindnyájan legyetek egyetértők, együttérzők, testvériesek, irgalmasok, alázatosak."

(1 Péter 3,8)

 

 A szeretet himnusza 

 1. Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén, 
  Ha szeretet nincs bennem, 
  Csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom. 
 2. Legyen bár prófétáló tehetségem, 
  Ismerjem bár az összes titkokat és minden tudományt, 
  Legyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak, 
  Ha szeretet nincs bennem, 
  Mit sem érek. 

 3. Osszam el bár egész vagyonom a szegényeknek 
  S vessem oda testem, hogy elégessenek, 
  Ha szeretet nincs bennem, 
  Mit sem használ nekem. 

 4. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, 
  A szeretet nem féltékeny, 
  Nem kérkedik, nem gőgösködik, 
 5. Nem tapintatlan, nem keresi a magáét, 
 6. Haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója, 
 7. Nem örül a gonoszságnak, 
  De együtt örül az igazsággal. 

 8. Mindent eltűr, mindent elhisz, 
  Mindent remél, mindent elvisel. 

 9. A szeretet soha el nem múlik. 
  A prófétálás megszűnik, 
  A nyelvek elhallgatnak, 
  A tudomány elenyészik. 

 10. Tudásunk csak töredékes, 
  Töredékes a prófétálásunk is. 

 11. Mikor azonban eljön a beteljesedés, 
  Ami töredékes, véget ér. 

 12. Amikor még gyermek voltam, úgy beszéltem, mint a gyermek, 
  Úgy gondolkodtam, mint a gyermek, úgy itéltem, mint a gyermek. 
  De mikor férfivá nőttem, elhagytam a gyermek szokásait. 

 13. Ma még csak tükörben, homályosan látunk, 
  Akkor majd színről-színre. 
  Most csak töredékes a tudásom, 
  Akkor majd úgy ismerek, 
  Ahogy én is ismert vagyok. 

 14. Most megmarad a hit, remény, szeretet, 
  Ez a három, 
  De köztük a legnagyobb a szeretet.     

(Pál apostol első levele a Korintusiakhoz, 13. fejezet)

 

,,A mint én láttam, a kik hamisságot szántanak és gonoszságot vetnek, ugyanazt aratnak."

(Jób 4,8)

 

Szókratész görög filozófus szép példát adott a tisztaszívűségre és az igazmondásra:

„Futva ment egyszer egy barátja és izgatottan beszélt: Halld csak Szókratész! Ezt el kell neked mesélnem, hogy közös ismerősünk hogyan… Szókratész félbeszakította:

Megállj! Amit mondani akarsz, átengedted a három rostán? 

Miféle három rostán? – kérdezte az csodálkozva. 

Az első rosta az igazság. Amit el akarsz mesélni, igaz? 

Nem, nem tudom biztosan, én is úgy hallottam mástól. 

A második rosta a jóság. Amit mesélni akarsz, valami jó? 

Nem, nem az. Éppen ellenkezőleg – mondta kedvetlenül a másik. 

Hm – mondta a bölcs. Akkor hadd alkalmazzunk a harmadik rostát. Szükséges-e tudnom azt, ami téged úgy izgat? 

Szükségesnek éppen nem szükséges. 

Tehát – nevetett a bölcs –, ha az, amit el akarsz mesélni, sem nem igaz, sem nem jó, sem nem szükséges, akkor ne terhelj vele!”